BAHA ARTYRMAZDAN MAÝA ARTDYRMASY/НЕЦЕНОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА/NON-PRICE INCREASE OF CAPITAL

Şereketleriň öz maýalaryny artdyrmaklarynyň hasabyna goýberen täze paýnamalaryny öz paýdarlaryna hiç bir tölegsiz paýlamagy. Tölegsiz paýnamany almak hukugy hiç hili möhlet bilen çäklendirilmeýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.