BALANSDAN DAŞARY HASAPLAR/ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА/MEMORANDUM ACCOUNTS

Balansyň passiw tarapynda bellemlmeýän, emmä banka belli derejede jogapkärçilik ýükleýän, üçünji bir tarapyň haýryna berlen sargytlaryň jemini görkezýän hasaplar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.