BANK/БАНК/BANK

Maliýe, pul, karzlar, maýa goýumlary, hyzmatlar ugry boýunça dürli operasiýalary ýerine ýetirýän kärhana. Häzirki wagtda köp dürli maliýe bank amallaryny ýerine ýetirýän banklaryň: emissiýa banklary, täjirçiiik banklary, senagat banklary, ipoteka banklary, oba hojalyk banklary ýaly dürli görnüşleri hereket edýär. Türkmenistanda hereket edýän banklaryň görnüşlerine paýdarlar banklary, döwlet banklar we daşary ýurt banklary degişlidir.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.