BANK BOLMADYK GOÝUM EDARASY/ НЕБАНКОВСКОЕ ДЕПОЗИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ/ NON BANK DEPOSIT INSTITUTION

Döwlet tarapyndan bank hökmünde bellige alynmaýar, bank operasiýalarynyň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini ýerine ýetirýar, maýanyň ýeterlikligi, operasiýalaryň sanawy we ş.m boýunça banklara bildirilýän talaplar bu edara bildirilimeýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.