BANK BOLMADYK, BANK DÄL/NONBANK/НЕ БАНК

“Bank bolmadyk maliýe edaralary” jümlesi ýygy-ýygy ulanylýar. Mysal üçin, bank bolmadyk maliýe araçy, we ş.m. Şunuň ýaly bank bolmadyk maliýe edarasy hökmünde özara karz jemgyýetleri, karz süýşürintgiler assosiasiýalary, karz paýçylar birleşmeleri, maliýe kompaniýalary we ş.m çykyş edip bilerler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.