BANK GALYNDYSY/БАНКОВСКОЕ САЛЬДО/ BANK BALANCE

Bank hasabyndaky galyndy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.