BANK GÖZEGÇILIGI/БАНКОВСКИЙ НАДЗОР/ BANKING SUPERVISION

Döwletiň maliýe edaralaryna gözegçiligi (bank gözegçiligi - banklara gözegçiligi), ýagny olaryň kesgitlenen kadalaşdyryjy düzgünleri we kadalary berjaý edişne gözegçiligi, maliýe ýagdaýyna we işiniň umumy hiline baha bermegi, gözegçilik astyndaky maliýe edaralarynyň sagdynlaşmagyny üpjün edýän düzediş çärelerini geçirmegi. Maliýe edaralaryna daşyndan gözegçilik etmek (olaryň hasabatlaryny seljermek) hem-de olary ýerinde barlamak esasynda amala aşyrylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.