BANK HASABY/БАНКОВСКИЙ СЧЕТ/ BANK ACCOUNT

Bankyň müşderilerı üçin pul serişdelerini toplamak ýa-da nagt däl hasaplaşyklary geçirmek maksady bilen açylýan hasap. Raýatlar (şahsy tarap) bank hasabyny manat ýa-da daşary ýurt pulynda açyp bilýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.