BANK HOLDING KOMPANIÝASY/БАНКОВСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ/ BANK HOLDING COMPANY

Bir ýa-da birnäçe bankyň ses hukugyna eýe bolan paýnamalarynyň azyndan 25%-ne eýelik edýän kompaniýa bank holding kompamýasy diýlip kabul edilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.