BANK IŞI HAKYNDA NAMA/БАНКОВСКИЙ АКТ/ BANK STATEMENT

Bank işini gurnamagyň esaslary hakyndaky kanun, köp ýurtlarda bank ulgamynyň işini kadalaşdyrýan esasy kanunçylyk resminamasy hökmünde bolýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.