BANK KADALAŞDYRMAGY/БАНКОВСКИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПРАВИЛА/ BANKING REGULATORY RULES

Bank düzgünleri we gözükdirijileri (düzgünnamalary). Banklaryň işini düzgünleşdirýän kanundan aşakdaky kadalaşdyryjy namalar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.