BANK KARTY/БАНКОВСКАЯ КАРТА/ BANK CARD

Bank tarapyndan goýberilýän göterijä (eýesine) töleg geçirmäge ýa-da pul serişdelerini kabul etmäge mümkinçilik berýän, kärhana ýa-da banka, karzyň seişdeleriň hasabyna ýa-da zerur pul serişdesi bolan karty göterijini (eýesine) töleg geçiriji hökmünde tassyklamaga mümkinçilik berýän kredit (karz) ýa-da debet (algy) karty.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.