BANK OKUW MEÝILNAMASY/УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В БАНКE/BANK TRAINING PLAN

Adam resurslaryny peýdalanmagyň maksatnamasynyň çäklerinde işlenip düzülýän, bank üçin hünärmenleri taýýarlamagyň okuw meýilnamasy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.