BANK AMALLARY/БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ/BANKING

Banklaryň maliýe üpjünçiligi, maýa goýumy, maliýe hyzmatlary boýunça alyp barýan işleriniň jemi. Gymmat baha kagyzlary goýberme, goýumlary kabul etme, göterim hasaplamalary, wekselleri hasaba alma, karz berme, obligasiýalar goýberme, müşderinin adyna daşary söwda işlerini alyp barma, nagt operasiýalary, amanat kabul etme we ş.m. bank operasiýalaryna degişlidir.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.