BANK PULY/БАНКОВСКИЕ ДЕНЬГИ/BANK MONEY

Möhletsiz goýum hasaplaryndaky çek üsti bilen ulanylýan pullar, bank puly ýa-da hasapdaky pul diýlip atlandyrylýar. Ýagny hasabyň eýesi öz hasabyndaky puldan çek, töleg tabşyrygynyň üsti bilen islendik ýere erkin pul geçirip bilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.