BANK PORTFELI/БАНКОВСКИЙ ПОРТФЕЛЬ/ BANKING BOOK

Karz sebetini, gymmatbaha kagyzlar sebetini, nagt pullar sebetini, daşary ýurt pullary sebetini we bankyň beýleki sebetlerini öz içine alýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.