AÇYLYŞ BAHA /ЦЕНА ОТКРЫТИЯ/ OPENING PRICE

Birža açylandan soňra baglaşylan ilkinji geleşikleriň bahasy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.