BANK GULLUGY/БАНКОВСКОЕ АГЕНТСТВО/ BANKING AGENCY

Baş bank tarapyndan berlen ygtyýarlyklara laýyklykda, bank operasiýalarynyň çäklendirilen görnüşlerini ýerine ýetirip bilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.