BANKDA SAKLAMAK HYZMATY/УСЛУГИ БАНКА ПО ХРАНЕНИЮ; ХРАНЕНИE ЦЕННОСТЕЙ/ STORAGE OF VALUABLES

Müşderileriň wajyp resminamalaryny, gymmatbaha kagyzlaryny, gymmatbaha daşlaryny, şaý-seplerini we başgada gymmatlyklaryny saklamak üçin gorag seýflerini, gorag öýjüklerini kärendesine bermek arkaly bank tarapyndan berilýän hyzmatlar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.