BANKDA AÇYK GYSGA PUL ÝAGDAÝ/ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ В БАНКЕ/ OPEN POSITION IN THE BANK

Satylan we (ýa-da) harç edilen pul boýunça passiwleriň we borçlaryň aktiwlerden we oňa bolan talaplardan ýokarlanmagy (şol pul boýunça ýetmezçiligiň emele gelmegi). Garaşylmadyk hümmet üýtgemeleri banklar üçin uly töwekgelçilik döredip bilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.