BANKIR-ZERGÄR/БАНКИР-ЮВЕЛИР/ BANKER – JEWELER

Angliýada zergärleriň arasyndan dörän (saklamak üçin müşderilerden altyn kabul eden) ilknji bankirler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.