AD WALOREM SALGYDY /НАЛОГ AД ВАЛОРЕМ/ AD VALOREM TAX

Serişdeleriň maddy ölçegleri (kilogram, metr, inedördül metr we. ş. m.) boýunça däl-de, gymmaty boýunça göterimlerde hasaplanýan salgyt. Başgaça: gymmat salgydy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.