BANKY GAÝYBANA BARLAMA/ЗАОЧНАЯ ПРОВЕРКА БАНКА/OFFSITE BANK EXAMINATION

Banky merkezi banka ýa-da beýleki bir gözegçilik edarasyna berýän hasabatlarynyň esasynda barlama.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.