BANKYŇ TÖLEGE UKYPSYZLYGY/БАНКОВСКАЯ НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ/ BANK INSOLVENCY

Mysal üçin, banklaryň umumylykdaky tölege ukypsyzlygy (degişli ýurduň karz ulgamyna girýan banklar babatda).  

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.