BARTER/БАРТЕР/ BARTER

Pul ulanylmazdan amala aşyrylýan haryt we hyzmatlaryň alyş-çalşygy. Taraplaryň öz eýeçiligindäki harytlary alyş-çalyş etmeleri barter hasaplanylýar. Alyş-çalyş etmäge isleg bildirýän taraplar harytlaryň gymmatynyň deňligi barada ylalaşmak bilen barter amala aşyrýarlar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.