BAŞ AUDITOR/ГЛАВНЫЙ АУДИТОР/ CHIEF AUDITOR

Giň guramaçylyk gurluşy bolan bankda mümkin bolan wezipeleriň biri. Auditorlar gullugynyň başlygy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.