BAŞ MASLAHATÇY/ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ/GENERAL CONSULTANT

Giň guramaçylyk gurluşy bolan bankda mümkin bolan wezipeleriň biri.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.