ADALATSYZ BÄSDEŞLIK/ НЕСПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ/ UNFAIR COMPETITION

Kanundan daşary, hilegärlikli ýollar arkaly bir adamyň ýa-da guramanyň ykdysady bähbitlerine zyýan düşýän bäsdeşlik.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.