BASYŞDAKY MALIÝE ULGAMLARY/ПОДАВЛЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ/REPRESSED FINANCIAL SYSTEMS

Üstünden basylan maliýe ulgamlary. Döwlet we korporatiw maliýesi dagynyk ýagdaýda bolan, ösmedik infrastrukturaly, maliýe araçylygynyň doly we gatnaşykly göwrümi kiçi bolan, peseldilen göterim derejeli, hümmetsizlenmäniň derejesi ýokary bolan we ş.m. ýagdaýlar bilen häsiýetlenýän maliýe ulgamlary.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.