BATMA ÝAGDAÝYNDA YLALAŞMA/СОГЛАШЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ БАНКРОТСТВА/AGREEMENTS IN BANKRUPTCY STATUS

Maliýe ýagdaýy pese düşen we bergilerini tölemäge ýagdaýy bolmadyk taraplaryň öz algydarlary we bergidarlary bilen ylalaşygy. Batma ýagdaýynda ylalaşma arbitraž kazyýetiniň hökümi bilen güýje girýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.