ADALYK /Архипелаг/Archipelago

Bir-birine ýakyn aralyklarda ýerleşen ululy-kiçili adalar toplumy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.