BAZAR BAHA/РЫНОЧНАЯ ЦЕНА/ MARKET PRICE

Maliýe bazarynyň gymmatlyklarynyň islegiň we teklibiň garşylaşmagy netijesinde emele gelen bahasy. Bu bahada islegiň we teklibiň egrileri, hem-de harytlaryň bazar bahasy bir nokatda kesişýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.