BAZAR GÖZEGÇILIGI/РЫНОЧНЫЙ НАДЗОР/ MARKET SUPERVISION

Biržanyň degişli birligi ýa-da bazary düzgünleşdiriji gurama tarapyndan biržada söwdasy edilýän gymmatbaha kagyzlarda ýüze çykan adatdan daşary baha ýa-da mukdar özgermeleriniň kanuny we bikanun hereketleri ýüze çykarmak maksady bilen gözegçilik edilmegi we öwrenilmegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.