BAZAR GYMMATYNYŇ GATNAŞYKLARY/СООТНОШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ/MARKET VALUE RATIOS

Giň köpçilige açyk bolan (açyk görnüşli) şereketleriň maýa goýumlaryň netijesinde gazanan girdejilerini kesgitlemek we geljekde gazanyljak girdejiler çaklamak, paýnamalaryň bazarda emele gelen bahalarynyň hakykylygyny ölçemek üçin alynýan gatnaşyklar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.