BAZAR HATY/РЫНОЧНОЕ ПИСЬМО/ MARKET LETTER

Bar bolan müşderileriň arasynda olara gönüden-göni ýaýratmak üçin reklama (mahabat) maksatly maglumat serişdesi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.