BAZAR ISLEGI/РЫНОЧНЫЙ СПРОС/ MARKET DEMAND

Bazardaky sarp edijiler tarapyndan haryda ýa-da hyzmata bolan islegleriniň jemi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.