BAZAR PAÝY/РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ/ MARKET SHARE

Bir kärhananyň öndürýän önümleriniň bazarda ýerlenilýän böleginiň degişli senagat pudagynyň önümleriniň bazarda ýerlenilýän böleginiň içindäki paýy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.