BAZAR YKDYSADYÝETI/РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА/ MARKET ECONOMY

Haýsy harydyň öndürilmelidigini we hyzmatyň edilmelidigini sarp edijiler (bazar) tarapyndan kesgitlenilýän ykdysadyýet. Öndüriljek harydy we hyzmaty isleg kesgitleýär. Haryda bolan isleg artdygyça, harydyň bahasy gymmatlaýar. Bu hem kärhanalaryň girdejilerini ýokarlandyrýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.