BAZARA GÖRÄ UGUR ALMA/ОРИЕНТАЦИЯ ПО РЫНКУ/ORIENTATION ON THE MARKET

Möhletli geleşikleriň ylalaşyklarynda geleşigiň baglaşylan senesinden başlap, hereketdäki ylalaşylan baha bilen bir gün öňki ylalaşylan bahanyň arasyndaky tapawudyň açyk ýagdaýynyň eýeleriniň hasaplarynda şöhlelendirilmegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.