BAZAR GÜÝJI/РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ/ MARKET POWER

Kähalatlarda bazar şertleriniň alyjylara ýa-da satyjylara berýän artykmaçlygy. Eger teklip az, isleg hem köp bolsa, satyjynyň bazarlyk güýji ýokarydyr. Eger teklip köp, isleg hem az bolsa, alyjynyň bazarlyk güýji ulalýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.