BAZARY BÖLEKLERE BÖLME/СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА/ MARKET SEGMENTATION

Bazary öwrenmegiň usullarynyň biri. Bazarlary öwrenmek we bazarda işlemegiň meselelerini kesgitlemek maksady bilen umumy bazar giňişliginden aýry-aýry bazar bölüklerini aýratynlandyryp alma (müşderileriň aýratyn tabşyryklary boýunça, önümleriň görnüşleri boýunça, sebitler we ş.m boýunça amala aşyrylýar).

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.