BELGILI HASAP/НОМЕРНОЙ СЧЕТ/ NUMBERED ACCOUNT

Bank hasabynyň bir görnüşi. Geçirilýän operasiýalarda bu hasaby eýesiniň ady bellenilmeýär we ol diňe bankyň käbir işgärlerine mälim bolýar. Hasabyň eýesine belli bir hasap belgisi berilýär we operasiýalar şol hasap boýunça amala aşyrylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.