ADATDAN DAŞARY GIRDEJILER/ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДОХОД/ NONRECURRING

Yzygiderli bolmadyk, adatdan daşary tertipde (möçberde, görnüşde) gazanylan girdejiler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.