BELLENEN GÖTERIMIŇ DEREJESI/НОМИНАЛЬНАЯ ПРОЦЕТНАЯ СТАВКА/ NOMINAL INTEREST RATE

Bazarda ulanylýan hereketdäki göterim derejesi. Bellenilen göterim derejesinde baha üýtgemeleri göz öňünde tutulmaýanlygy sebäpli, hakyky göterim derejesinden tapawutlanýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.