BELLENEN NYRH/УСТАНОВЛЕННАЯ ЦЕНА/FIXED PRICE

Döwlet ygtyýarlylary tarapyndan harytlaryň we hyzmatlaryň bellenilen bahasy. Bellenilen baha harydyň bahasynyň ýokary çägi ýa-da iň pes çägi boýunça bellenilip bilinýär. Bu, adatça önüm öndürijini ýa-da sarp edijini goramaga gönükdirilýär. Iň pes nyrh önüm öndürijini goramak maksady bilen bellenilip, önümiň bellenilen nyrhdan pes baha boýunça satylmagy gadagan edilýar. Iň ýokary nyrh bolsa sarp edijini goramak maksady bilan bellenilip, önümiň bellenilen nyrhdan gymmat satylmagy gadagan edilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.