BELLENEN TERTIPDE SAKLAÝJY/ЗАКОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ [ВЛАДЕЛЕЦ], ДЕРЖАТЕЛЬ В ПОРЯДКЕ ЗАКОННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА/HOLDER IN DUE COURSE, HDC

Ilki başky özara täjirçilik gatnaşyklaryna giren taraplaryň arasynda bar bolan ähli talaplardan (arz-şikaýatlardan) boş bolan gymmatbaha kagyzy (täjirçilik kagyzyny) satyn alan, saklaýan tarap. Diňe dolanyşykdaky gymmatbaha kagyzyň (tajirçilik kagyzynyň) eýeleri şu derejä eýe bolup bilerler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.