BELLIGE ALMA/РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION

Biržada amala aşyrylan söwdalaryň bahalarynyň gönüden-göni, biržadan daşarda geçirilen söwdanyň bahasynyň birža habar berenden soňra birža tarapyndan bellige alynmagy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.