BELLIGE ALNAN WEKIL/ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ/ REGISTERED REPRESENTATIVE

Broker firmasynyň gymmatbaha kagyzlar boýunça hususy (öz) müşderileri bilen işleýan işgäri, broker firmasynyň hyzmatlaryny ýerlemek boýunça wekili. Gymmatbaha kagyzlar we fond biržalary boýunça toparda (ABŞ) bellige alynýar (ygtyýarnama alýar). Şol manyda: stockbroker.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.