BERGI DILHATY/ДОЛГОВАЯ РАСПИСКА/DEBENTURE

Belli bir üpjünçiligi bolmadyk we karz alyjynyň umumy ösüşine we karzy gaýtaryjylyk ukybyna bolan ynam esasynda goýberilen obligasiýalar ýa-da ýönekeý weksel.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.