BERGI DOLANYŞYGYNYŇ TIZLIGI/СКОРОСТЬ ДОЛГОВОГО ОБОРОТА/THE RATE OF DEBT TURNOVER

Bergileriň möçberiniň jemi ýerleşdirilen önümleriň möçberine gatnaşygy esasynda kesgitlenilýär. Şereketiň bergilerini üzüş tizligi görkezilýär. Gatnaşygyň netijesi näçe kiçi bolsa kärhana üçin şonça gowudyr.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.